Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Θα αφήσει ο Θεός να πέσει η Εκκλησία Του;

Η άποψη ότι δεν θα ''αφήσει'' ο Θεός που λένε κάποιοι της εκκλησίας δεν είναι έτσι. Αφήνει ο Θεός σας πληροφορώ.

Άφησε 400 χρόνια σκλαβιάς, άφησε να πέσει η Τσαρική Ρωσία και να επικρατήσει η αθεΐα και να γκρεμιστούν οι ναοί...

Άφησε πολλά πράγματα στην ιστορία και γιατί να μην αφήσει και τώρα; 

Τι έχει δηλαδή με μας; 

Το θέμα δεν είναι αν θα αφήσει ο Θεός αλλά αν εμείς θα αφήσουμε το Θεό. Τον αφήσαμε, τον αφήσαμε... Δυστυχώς.

Μεσογαίας Νικόλαος (απόσπασμα απο συνέντευξη)
agathan.wordpress.com

Σχόλιο: Στήν καθημερινή πλέον επαφή με θεολόγους, ιερείς, και μέλοι της ορθόδοξης εκκλησίας, και μετέχωντας σε συζητίσεις και διαλόγους, βρέθηκα με έκπληξη ομολογώ μπροστά σε μια νεα (μεταπατερική ο πιο σωστός ορισμός) ''θεώρια'' - θεολογία.

Οτι ''δεν θα αφήσει ο Θεός να πέσει η Εκκλησία Του.''

Άποψη που συνάντισα ακόμα και σε μπλόγκ ορθόδοξου ιερέα στο διαδύκτιο. Οτι το 666 στήν αποκάλυψη του Ιωάννη ''δεν είναι αυτό'' δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός...

Φυσικά, αν πάρει κανείς μια Καινή Διαθήκη έκδοση της αποστολικής διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα δει οτι αναγράφετε πλήρως ο αριθμός! 


Πως είναι δυνατόν θεολόγοι αλλά και ιερείς (!) να μην αποδέχονται κάτι για το οποίο ακόμη και η Ἱ­ε­ρά Σύνοδος έχει αποφανθεί περί αυτού;

Ξεχνούν οτι:

1) Η Ἱ­ε­ρά Σύνοδος ὁ­μο­φώ­νως, διά τῆς ὑπ᾿ ἀ­ριθμ. 2641/1998 βα­ρυ­ση­μάν­του ἐγ­κυ­κλί­ου της, ἔ­λα­βε σα­φῆ, τε­λε­σί­δι­κον καί ὀρ­θο­το­μοῦ­σαν τόν λό­γον τῆς ἀ­λη­θε­ί­ας ἀ­πό­φα­σιν ἐ­πί τῶν συ­να­φῶν θε­μά­των. Τήν ἀ­πό­φα­σιν δη­μο­σί­ευ­σεν, στό ἐ­πί­ση­μον δελ­τί­ον της (πε­ρι­ο­δι­κόν »Ἐκκλησία») καί ἀ­πέ­στει­λε πρός ἀ­νά­γνω­σιν πρός ὅ­λους το­ύς Ἱ­ε­ρο­ύς Να­ο­ύς. Ἐ­δῶ πα­ρα­θέ­το­μεν μό­νον τό κυ­ρί­ως ἡ­μᾶς ἐν­δι­α­φέ­ρον ἐν προ­κει­μέ­νῳ ση­μεῖ­ον τῆς ἐγ­κυ­κλί­ου, τό ἀ­να­φε­ρό­με­νον, δη­λα­δή, στίς ταυ­τό­τη­τες μέ 666 :

«… Β. 2. Ἐάν ἑ­πο­μέ­νως καί ἐφ᾿ ὅ­σον οἱ νέ­ες ταυ­τό­τη­τες μέλ­λουν νά χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν σάν κω­δι­κό ἀ­ριθμό ἀ­να­γνώ­σε­ώς τους ἀ­πό ἠ­λε­κτρο­νι­κά μη­χα­νή­μα­τα τό δυ­σώ­νυ­μο καί ἀ­πα­ρά­δε­κτο ἀ­ριθμό 666,τό­τε ἡ Ἱ­ε­ρά Σύνοδος θε­ω­ροῦ­σα ὅ­τι πα­ρα­βι­ά­ζε­ται ἡ θρη­σκευ­τι­κή συ­νε­ί­δη­ση τῶν ὀρ­θο­δό­ξωνπι­στῶν, συ­νι­στᾶ στο­ύς πι­στο­ύς νά μή δε­χθοῦν τίς νέ­ες ταυ­τό­τη­τες».

2)Την ρητή και σαφή απόφαση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους η οποία συνιστά στους χριστιανούς να μην παραλάβουν τη νέα ταυτότητα και να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς των.

H άποψη πως ''δεν θα αφήσει ο Θεός να πέσει η Εκκλησία Του'', δεν υπάρχει κίνδυνος, η αποκάλυψη του Ιωάννη ''δεν υσχίει'', το 666 δεν είναι ''τίποτα'' και τα συναφή, είναι ο πραγματικός όνειδος της ''σύγχονης μεταπατερικής θεολογίας''.

Και η αιτία της είναι σαφέστατη. Είναι η έλλειψη γνήσιας αγιοπνευματικής εμπειρίας. Το Δόγμα της ορθοδοξίας εχει εμπείρια και βίωμα. Έχει θεολογία δια εκλάμψεων Άκτιστου Φωτός, κάθαρση, φωτισμό, και θέωση.

Ένωση με Τον Θεό.

Τον ενα και μοναδικό τρόπο με τον οπίο θεολογούσαν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Συμεών ο νέος Θεολόγος και πολλοί ακόμη Άγιοι και Πατέρες...

Φυσικά θεολογούν και οι σημερινοί απόφοιτοι των θεολογικών σχολών. Η θεολογία τούς όμως δεν δύνατε να είναι άλλη, απο την αγιοπνευματικά δωσμένη θεολογία των Πατέρων.

Ή να αποκλείνη, και να διαστρεβλώνη το Δόγμα της ορθόδοξης Εκκλησίας.

Κάθε απόκλισή μας, θα είναι η αιτία της πτώσης της εκκλησίας. Εμείς θα είμαστε οι αποκλειστικά υπεύθυνοι και οχι ο Θεός...

''...Δυστυχῶς, καί πάλι “ὁρισμένοι γνωστικοί” θά φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δῆθεν γιά νά μήν στενοχωριοῦνται καί θά λένε: “δέν πειράζει αὐτό, δέν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικά νά πιστεύετε!” ..." - Γέρων Παϊσιος ο Αγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...