Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

''Δέν πρέπει νά μένουμε ἀπαθεῖς..'' - γ. Γαβριήλ Ἁγιορείτης

''Δέν πρέπει νά μένουμε ἀπαθεῖς καί ἀδιάφοροι
 στά ἀντίχριστα γεγονότα.''

Πρέπει νά ἀγωνιστοῦμε ἐναντίον ὅλων αὐτῶν (τῶν πολεμίων τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ) μέ ὄλες μας τίς δυνάμεις....
 
Ὡς μάρτυρας θά στεφανώσει ὁ Κύριός μας ὅλους αὐτούς πού ἀγωνίζονται κατά ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιχρίστων. Δέν πρέπει νά μένουμε ἀπαθεῖς καί ἀδιάφοροι. 
 
Λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς:
Τρία εἶναι τά εἴδη τῆς ἀθεΐας: 

1. ὁ ἄθεος  2. ὁ αἱρετικός καί
3. ὅταν ἡ πίστη κινδυνεύει κι ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε,
 θά μᾶς κρίνει μαζί μέ τούς ἄθεους! 
 
''Ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς 
αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν..'' (Ματθ. ιβ' 50)

 Γέρων Γαβριήλ ο Ἁγιορείτης 
 
kaiomenivatos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...