Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Η συνεργία Θείας και ανθρώπινής θελήσεως - Καθ. Δημήτριος Τσελεγγίδης

                                                                                 
Γέροντας Σωφρόνιος ~ ο θεολόγος του ακτίστου φωτός.

Πρακτικά διορθόδοξου επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα (19 - 21 Οκτωβρίου 2007)
Συνεδρία Ζ΄ - Πρόεδρος: Ομότιμος Καθηγητής κ. Ιωάννης Καραβιδόπουλος

Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης

"Η συνεργία της θείας και της ανθρώπινης θελήσεως" 

                 

Ο Γέροντας Σωφρόνιος (1896-1993) είναι ένα σημείο αναφοράς για την εποχή μας. Γαλουχήθηκε με την ορθόδοξη ασκητική παράδοση και την γνώρισε στην πιο ακραιφνή μορφή της που είναι η αγιορείτικη...

Απέκτησε φρόνημα και βίωμα υποτακτικό, ησυχαστικό και ευχαριστιακό, που τον ανέδειξε όχι απλά έναν θεολόγο της ασκητικής εμπειρίας αλλά αληθινά έναν μεγάλο θεολόγο. Δεν οικοδόμησε την θεολογία του ακαδημαϊκά και διανοητικά αλλά βιωματικά και εμπειρικά στηριζόμενος στην εν Χριστώ ζωή και τις στέρεες πατερικές βάσεις. [...]

(από τον πρόλογο, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ)

Γέροντας Σωφρόνιος, ο θεολόγος του ακτίστου φωτός.
Πρακτικά διορθόδοξου επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα (19 - 21 Οκτωβρίου 2007)
                                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...