Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Νόμος και χάρη ~ Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου

                                                                                          
''θα γίνουν όλοι διδακτοί του Θεού...''
Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Διότι λέγει, ‘’όπου υπάρχει Πνεύμα Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία’’, ελευθερία οπωσδήποτε από τη δουλεία του Νόμου. 

Διότι ο Νόμος έγινε οδηγός και παιδαγωγός και χειραγωγός και διδάσκαλος δικαιοσύνης, λέγοντας ‘’Θα κάνεις αυτό κι αυτό’’, κι αμέσως, ‘’Αυτό και αυτό δεν θα το κάνεις’’...

Η χάρη όμως και η αλήθεια δεν ενεργεί έτσι, αλλά πως; 

‘’Και θα κάνεις τα πάντα και θα μιλήσεις σύμφωνα με τη χάρη που σου δόθηκε και ομιλεί μέσα σου’’, όπως έχει γραφεί, ‘’θα γίνουν όλοι διδακτοί του Θεού’’...

μαθαίνοντας το καλό όχι με γράμματα και χαράγματα, αλλά διδασκόμενοι αυτό από το άγιο Πνεύμα, μυούμενοι μυστικώς τα θεία όχι μόνο με λόγο, αλλά με το φως του λόγου και με το λόγο του φωτός.

Διότι λέγει, ‘’θα γίνετε αμέσως διδάσκαλοι για τους εαυτούς σας και τους πλησίον’’...

και όχι μόνον αυτό, αλλά και ‘’φως του κόσμου’’ και ‘’άλας της γης’’. 

Εκείνοι λοιπόν που έζησαν πριν από τη χάρη, επειδή βρίσκονταν κάτω από την ισχύ του νόμου ζούσαν και κάτω από τη σκιά του νόμου,

ενώ αυτοί που ζουν μετά την έλευση της χάριτος και την ημέρα, ελευθερώθηκαν από τη σκιά, δηλαδή από τη δουλεία του νόμου, ανέβηκαν επάνω από αυτόν, σαν με κάποια κλίμακα...

και αφού υψώθηκαν και έζησαν μαζί με τον νομοθέτη, έγιναν αυτοί μάλλον νομοθέτες της ευαγγελικής πολιτείας, παρά νομοφύλακες.


 Νόμος και χάρη ~ Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου

(Φ. ΕΠΕ 19Δ, σελ. 365-367)
-----------------------------------------------------------------------------------

Σχόλιο Πνεύματος κοινωνίας: Δια τούτο το λόγο, οι Πατέρες και οι αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων, είναι πάντα οδηγός απαράβατος, όσο και αν σήμερα προσπαθείται να ''αμβλυθούν'', απο εργάτες του οικουμενισμού. Οι θεόπτες Πατέρες οι την ''πείρα μυημένοι μυστικώς τα θεία'' υψώθηκαν και έζησαν μαζί με τον νομοθέτη, έγιναν αυτοί νομοθέτες παρά νομοφύλακες.
 
Πηγή: exprotestant.blogspot.gr

1 σχόλιο:

  1. Ήτοι, το Πνεύμα Κυρίου ελευθερώνει από τη δουλεία του Νόμου, που επιβάλλεται από την κοσμική Εξουσία και που κατά κανόνα προέρχεται από τον Μαμωνά.
    Οι πρωτοχριστιανοί που είχαν λάβει το Φως του Αγίου Πνεύματος, είτε άμεσα, είτε μέσω των Αγίων Αποστόλων, που ίδρυσαν τις πρωτοχριστιανικές κοινότητες - εκκλησίες, δεν υπήκουαν σε κοσμικούς Νόμους,πχ. δεν προσκυνούσαν τον αυτοκρότορα, ούτε τά είδωλα και οτιδήποτε ερχόταν σε αντίθεση με την μυστική διδασκαλία του Θεϊκού Φωτός, τα διδάγματα του Ιησού και των Αγίων Αποστόλων. Δεν είχαν ηγέτη στις κοινότητές τους παρά μόνον πνευματικό ηγέτη, τους Αποστόλους και τους Διαδόχους τους,,που με φωνή λαού και κλήρου εξελέγοντο και δια χειροθεσίας των Αποστόλων. Στη διαβίωσή τους τα πάντα ήσαν κοινά, η δε αμοιβή της εργασίας των κατετίθετο εις το κοινόν ταμείον. Δεν υπήρχε πλούσιος ή πτωχός, τα πάντα κοινά και καθείς ελάμβανε κατά τας ανάγκας του. Επτά διάκονοι, εκλεγόμενοι σε ετήσια θητεία, διεχειρίζοντο τα κοινά. Η πρώτη και μόνη καθαρή μορφή του αναρχοκομμουνισμού! Ραγδαία η εξάπλωσή τους . Διότι λέγει, ‘’θα γίνετε αμέσως διδάσκαλοι για τους εαυτούς σας και τους πλησίον’’...Και άρχισαν οι διωγμοί και σφαγές, θεωρούμενοι σαν επικίνδυνοι και θρυαλλίδα στα θεμέλια του Ρωμαϊκού οικονομικού κατεστημένου και της κοσμικής Εξουσίας.
    Konstantinos Konstantinidis

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...