Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

''Υπάρχει μια γνώμη του Θεού...''


Εις την Παλαιάν Διαθήκην, υπάρχει μια γνώμη του Θεού διά του Σολομώντος που λέγει το εξής: «Σοφός εστίν ο σώζων ψυχάς». Δεν λέγει σοφός έστιν ο αποταμιεύων χρυσόν, ο αγοράζων αγρούς, ο κτίζων σπίτια κτλ., αλλά ο σώζων ψυχάς. Αυτός, λέγει, είναι σοφός... 

~ Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this