Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

''Έρχονται οι εχθροί του Υιού μου, οι παπικοί...'' Εμφάνιση της Παναγίας σε Ζωγραφίτη μοναχό


''Η Παναγία προειδοποιεί Αγιορείτη μοναχό που απήγγειλε συνεχώς τους Χαιρετισμούς, ότι έρχονται οι εχθροί του Υιού Της, οι παπικοί, για να υποτάξουν το Άγιον Όρος στον Πάπα...''

Στις 22 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει το φοβερό μαρτύριο των 26 Οσιομαρτύρων Ζωγραφιτών Μοναχών.

Ο ομολογιακός και στη συνέχεια μαρτυρικός αγώνας των 26 οσιομαρτύρων της Μονής Ζωγράφου έχει ιδιάζουσα σημασία για εκείνους που επιθυμούν να φυλάξουν τον πολύτιμο μαργαρίτη της Ορθοδόξου πίστεως καθαρό και αλώβητο από τις αιρέσεις. 

Το μαρτύριο των 26 Ζωγραφιτών μοναχών αποτελεί μνημειώδες παράδειγμα ορθόδοξης ομολογίας, ψυχικής ανδρείας και ακλονήτου σθένους. Ας έλθουμε τώρα πιο κοντά στο παράδειγμα των 26 οσιομαρτύρων... 

Με την σύνοδο που συνεκάλεσε ο πάπας Ουρβανός στην Λυών το 1274, έγινε η πρώτη σοβαρή απόπειρα ένωσης η για να είμαστε ακριβέστεροι, υποδούλωσης των ορθοδόξων στους Λατίνους. 

Στην σύνοδο αυτή, συμμετείχαν δυστυχώς και εκπρόσωποι της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με αρχηγό τον πρώην Πατριάρχη Γερμανό Γ’, λόγω άρνησης του κανονικού Πατριάρχου Ιωσήφ (και του ευσεβούς ποιμνίου του να συμμετάσχει σ’ αυτήν.) 

Η αυτοκρατορική πρεσβεία, που επίσης συμμετείχε, ενεχείρησε στην σύνοδο χωρίς κανένα θεολογικό διάλογο γραπτή ομολογία πίστεως εκ μέρους του λατινόφρονα Μιχαήλ Η’ του Παλαιολόγου βάσει της οποίας η Ανατολική Εκκλησία δέχονταν το πρωτείο του Πάπα, την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού καθώς και το καθαρτήριον πυρ. 

Μετά την ψευδοσύνοδο της Λυών, ο αυτοκράτορας έθεσε σε εφαρμογή τις αποφάσεις της. Αντικατέστησε τον ανθενωτικό Πατριάρχη Ιωσήφ με τον Λατινόφρονα Ιωάννη Βέκκο, διέταξε να εγγραφεί το όνομα του Πάπα στα δίπτυχα της Εκκλησίας και κήρυξε επίσημα την ''ένωση των Εκκλησιών'' στις 16 Ιανουαρίου 1275. 

Οι μοναχοί λοιπόν του Αγίου Όρους, αρχικά απέστειλαν δύο επιστολές (μία στόν αυτοκράτορα και μία στη Σύνοδο του Πατριάρχου Ιωάννη Βέκκου) μέσα απο τις οποίες τους συμβούλευαν και ταυτόχρονα τους ήλεγχαν για την πολιτική της ενώσεως των δύο Εκκλησιών. 

Όταν ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης Βέκκος παρέλαβαν τις επιστολές, έγιναν έξω φρενών και λαβόντες στρατό ήρθαν στο Άγιον Όρος. 

Εκεί άρχισαν να φονεύουν, να πνίγουν και να απαγχονίζουν οποιονδήποτε μοναχό τολμούσε να τους ελέγξει και να αντιταχθεί στα φιλενωτικά τους σχέδια... 

Πρώτον πάντων εφόνευσαν τον Πρώτον του Αγίου Όρους, π. Κοσμά ο οποίος βρισκόταν στην Σκήτη των Καρυών. Οι φιλενωτικοί αφού αρχικά του έκοψαν με τσεκούρι τα δύο πόδια του σεβασμίου Ιερομονάχου, στη συνέχεια έκοψαν και την τιμίαν του κεφαλή. Κατόπιν πάνω σε ένα μάρμαρο αποκεφάλισαν και άλλους πατέρες με το ίδιο φονικό όργανο... 

Αφού ανεχώρησαν απο τις Καρυές, κατευθύνθηκαν πρός την Ιερά Μονή Ζωγράφου προκειμένου να υποτάξουν όσους μοναχούς κοινοβίαζαν εκεί. Ομως η Κυρία Θεοτόκος δεν άφησε απροειδοποίητους τους δούλους της. 

Λίγο έξω απο τη Μονή, ασκήτευε μέσα σε ένα κελλάκι ένας πολύ ενάρετος γέροντας. Αυτός νήστευε και αγρυπνούσε τακτικά ενώ είχε την ευλογημένη συνήθεια να λέει πολλές φορές την ημέρα τον Αρχαγγελικό ύμνο, δηλαδή τους Χαιρετισμούς της Παναγίας... 

Η συνοδία των λατινοφρόνων πλησίαζε στην Ιερά Μονή... 

Ο μοναχός κατά την συνηθειά του, έλεγε γονατιστός τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου. 

Όταν δε έφθασε στον στίχο «Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε» τότε απάντησε η Παναγία από την εικόνα της: «Χαίρε και συ, γέρων του Θεού»! 

Ο γέροντας τρόμαξε «Μη φοβού»! συνέχισε η φωνή εκ της εικόνος «αλλ’ απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον τοις Αδελφοις και τω Καθηγουμένω ότι οι εχθροί Εμού και του Υιού Μου επλησίασαν. Όστις ουν υπάρχει ασθενής τω Πνεύματι εν υπομονή κρυβήτω, έως του παρελθήναι πειρασμόν, οι δε στεφάνων μαρτυρικών εφιέμενοι παραμενέτωσαν εν τη Μονή άπελθε ουν ταχέως». 

Μόλις ο Γέροντας έφθασε στην είσοδο της Μονής είδε παράδοξο πράγμα και εξέστη. Είδε την εικόνα της Θεομήτορος, μπροστά στην οποία συνήθιζε να διαβάζει τους Χαιρετισμούς στο κελλί του, να είναι τοποθετημένη στην πύλη της Μονής! 

Αφού την προσκύνησε μέχρι εδάφους, την πήρε στα χέρια του και με αυτή πήγε στον ηγούμενο και του είπε καταλεπτώς την υπόθεση. 


Αφού άκουσε απο τον γέροντα αυτά ο ηγούμενος της Μονής Θωμάς, μαζί με άλλους είκοσι πέντε Πατέρας δεν εγκατέλειψαν τον τόπο της ασκήσεως και μετανοίας τους, αλλά παρέμειναν και εμαρτύρησαν! 

Ανέβηκαν λοιπόν στον πύργο του Μοναστηριού έτοιμοι για το μαρτύριο και απο εκεί ήλεγξαν τον Λατινόφρονα Πατριάρχη. «Δέν υποτασσόμεθα στην αίρεση», είπαν με μια φωνή, «αλλά δέν αναχωρούμε από την μετανοιά μας». 

Οι 26 Οσιομάρτυρες δεν άνοιξαν τις πόρτες του Μοναστηριού στους Λατινόφρονες.

Τους ζητήθηκε να συλλειτουργήσουν με τουν παπικούς και να αναγνωρίσουν τον Πάπα ως κεφαλή όλης της Εκκλησίας και αυτοί απο τον Πύργο επάνω απάντησαν ότι κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και όχι ο Πάπας. «Ευκολώτερα εμείς αποφασίζουμε να πεθάνουμε, παρά να υποχωρήσουμε στα θέματα της Ορθοδόξου Πίστεως και να αναγνωρίζουμε τον αιρετικό πάπα της Ρώμης ως κεφαλή της Εκκλησίας, ώστε να μολυνθεί αυτός ο τόπος απο την δική σας βία και τυραννία, δεν σας ανοίγουμε τις πόρτες του Μοναστηριού! Φύγετε απ’ εδώ!».

Οι δε Λατινόφρονες μαζί με τους Λατίνους απάντησαν με οργή: «Πρέπει λοιπόν να πεθάνετε...» 

Τότε, αφού συγκέντρωσαν πολλά φρύγανα και ξύλα, τα έβαλαν γύρω από τον πύργο, άναψαν μεγάλη φωτιά και τους κατέκαυσαν την 10η Οκτωβρίου του έτους 1274. 

Οι 26 Οσιομάρτυρες παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Δεσπότη Χριστό, ομολογήσαντες μόνον Αυτόν ως κεφαλή της Εκκλησίας και όχι τον Πάπα. 

Τα ονόματα τους είναι: Θωμάς ηγούμενος, Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μιχαίος (ή Μιχαίας), Σίμων, Ιλαρίων, Ιάκωβος, έτερος Ιάκωβος, Ιώβ, Κυπριανός, Σάββας, Μαρτινιανός, Κοσμάς, Σέργιος, Μηνάς, Ιωάσαφ, Ιωαννίκιος, Παύλος, Αντώνιος, Ευθύμιος, Δομέτιος, Παρθένιος και τέσσερα ακόμα άτομα που τα ονόματα τους είναι άγνωστα. 

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καί  θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου. Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες. 


Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

''Θα μου επιτρέψετε...'' ~ π. Γεώργιος Μεταλληνός


Θα μου επιτρέψετε, μιλώντας για θεολογικά θέματα να πω ότι είναι υπόθεση, όχι επαγγελματιών της θεολογίας...

αλλά είναι υπόθεση όλου του Σώματος, όπως η πίστις μας τον 19ο αιώνα, ήταν υπόθεση και του αγραμμάτου – σχολικά –Μακρυγιάννη...

~ π. Γεώργιος Μεταλληνός
_________________________________________________________

Η πιο μεγάλη πλάνη των καλών ανθρώπων...


Η μεγάλη πλάνη των καλών ανθρώπων: Από την μία προσέχουν να μην πατήσουν και σκοτώσουν ακόμα και τα μυρμήγκια, και από την άλλη σκοτώνουν τον εαυτόν τους, μένοντας μακριά από τον Χριστό...

Αυτό είναι ο λόγος που οι ''καλοί άνθρωποι'' δεν σώζονται, αλλά κολάζονται... Σώζονται μόνο οι πραγματικά μετανοημένοι Χριστιανοί. Που έχουν οργανική και μυστηριακή σχέση (εξομολογούνται, Κοινωνούν) με τον Χριστό. Ακούς τον άλλον να λέει: - Ε, μπορεί στην Εκκλησία να μην πηγαίνω, μπορεί να μην Κοινωνώ...

Αλλά δεν πειράζω κανέναν! Δεν βλάπτω κανέναν! Γιατί να κολαστώ; - Γιατί είσαι πνευματικά νεκρός, γι' αυτό θα κολαστείς. Ο Χριστός είπε, όποιος δεν τρώει τη Σάρκα Μου και δεν πίνει το Αίμα Μου, δεν έχει Ζωή Αιώνια. Θα τον διορθώσεις; (...) 

~ Δημ. Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Δοκιμάστε τους επισκόπους σας... ~ Άγιος Γεννάδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως


Δοκιμάστε τούς επισκόπους σας μόνο σε μια άποψη: προσπαθήστε να μάθετε εάν είναι ορθόδοξοι, εάν διδάσκουν δόγματα αντίθετα με την αληθινή Πίστη, και εάν συλλειτουργούν με αιρετικούς ή σχισματικούς.

~ Άγιος Γεννάδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
__________________________________________________

Ισραήλ: Η πιο υπερεμβολιασμένη χώρα, έχει σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό “κρουσμάτων”!

Ισραήλ: Το βατερλώ του υπερεμβολιασμού

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΚΛΕΙΣΑΝ
 ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Δρ. Ιατρικής

Η πιο υπερεμβολιασμένη χώρα σε Ευρώπη και Μεσόγειο και από τις πιο εμβολιασμένες στον κόσμο, είναι συγχρόνως και η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό “κρουσμάτων”.

Εχουν ξεπεράσει τα 8.000 “κρούσματα” την ημέρα!

Μετά την Πορτογαλία, τώρα και η Σουηδία απαγόρευσε τα ταξίδια προς και από το Ισραήλ!

Το τραγελαφικό είναι που η Σουηδία, η χώρα που δεν έβαλε σχεδόν καθόλου απαγορεύσεις και σκληρά λοκντάουν, αλλά μόνο συστάσεις (χωρίς απαγορεύσεις και πρόστιμα), είναι αυτή που επιβάλει αποκλεισμό στο Ισραήλ!

Αν ίσχυαν όσα προπαγανδιστικά μεταδίδουν τα μεγάλα ελληνικά  κανάλια, θα έπρεπε να είχε γίνει ακριβώς το αντίθετο:

δηλαδή η Σουηδία τώρα να είχε γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο και το Ισραήλ ένας παράδεισος!

Ομως, είναι το Ισραήλ που έχει μετατραπεί στο τεράστιο Βατερλώ του υπερεμβολιασμού!

Ολος ο πλανήτης βλέπει ότι ο υπερεμβολιασμός τους έκαψε.(Μήπως να τους στείλουμε τον Βασιλακόπουλο, να τους πείσει ότι ευτυχούν αλλά δεν το ξέρουν, απλά χρειάζονται.. περισσότερους εμβολιασμούς;)

Υ.Γ. Το Ισραήλ, μία χώρα με πληθυσμό λίγο πάνω από 9 εκατομμύρια, έχει καταναλώσει 14.100.000 δόσεις.

Πηγή: enromiosini.gr

https://enromiosini.gr/

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Tο χάραγμα του Σταυρού ~ Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ


*''Η εποχή μας είναι αβάσταχτη. Δεν είμαι αλάθητος, μπορεί να σφάλλω σε κάθε βήμα, και πράγματι σφάλλω. Ωστόσο, θα σας πω ότι μου έρχεται συχνά η σκέψη πως φτάσαμε σε «αποκαλυπτικούς καιρούς»...

Θα ‘ρθει εποχή που θα κατασκευαστούν μηχανές οι οποίες θα ελέγχουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων…

Εκείνη την εποχή μόνο όσοι κατέβασαν τον νου τους στην καρδιά θα μείνουν ανεπηρέαστοι από αυτή την δικτατορία.

Στην Δύση οι άνθρωποι ζουν με τον εγκέφαλο, δηλαδή έχουν κέντρο της ζωής τους την λογική. Έτσι, αν οι επιστήμονες ανακαλύψουν ένα μηχάνημα, τότε θα μπορέσουν να διαβάσουν τις σκέψεις των ανθρώπων και να τους κατευθύνουν...

Όσοι, όμως, ζουν με την καρδιά, μέσα στην οποία ενεργεί η Χάρη του Θεού, και προσεύχονται καρδιακά, αυτοί έχουν το χάραγμα του Σταυρού μέσα σε αυτήν και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει πνευματικά. Αυτοί έχουν την ελευθερία του πνεύματος... ''

*''Μην ανησυχείς για την ανικανότητά σου να συγκεντρωθείς, όταν στέκεσαι στην προσευχή. Κράτησε πριν απ’ όλα τη μνήμη του Θεού και την ειρήνη της καρδιάς. Για να βρεις τον σωστό δρόμο, είναι καλύτερο απ’ όλα να το ζητήσεις από τον ίδιο τον Θεό στην προσευχή...''

*''Η λειτουργική προσευχή με τη συχνή θεία μετάληψη αποτελεί το πλήρωμα.''

*''Οι Χριστιανοί θα είναι πάντοτε παρεξηγημένοι από τους γύρω τους ανθρώπους.''

*''Όταν αρχίζει κανείς να ζει κατά Χριστόν, τότε τον αποβάλλει η κοινωνία. Όμως, τότε αποκτά άλλη κοινωνία, γιατί και εμείς οι Χριστιανοί έχουμε την δική µας κοινωνία. Δεν χάνουμε τίποτε και σ’ αυτόν τον κόσμο...''

*''Πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Ότι γίνεται με την βία δεν αντέχει στον χρόνο και την αιωνιότητα...''

~ Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ
____________________________________________


«Ο Σταυρός θα μολύνει τους ανθρώπους; Ντροπή!...» ~ Αρχ. Σεβαστιανός Τοπάλης


«Να κρατάω τον σταυρό του Χριστού και να φοράω μάσκα;» - Ένταση στον αγιασμό στο Αμύνταιο.

Η τελετή του καθιερωμένου αγιασμού ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε από τον Αρχιμανδρίτη π. Σεβαστιανό Τοπάλη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, Ιωάννη Κιοσέ, του Δημάρχου Αμυνταίου, Άνθιμου Μπιτάκη και εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού.

Ένταση επικράτησε μεταξύ του κληρικού και των καθηγητών λυκείου στο Αμύνταιο όταν του ζητήθηκε να φορέσει μάσκα και οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τους μαθητές να μην βγάλουν τις δικές τους για να φιλήσουν τον σταυρό, κατά την τελετή αγιασμού.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύει τοπικό μέσο, ο κληρικός ακούγεται να διερωτάται εντόνως: 

«Ο σταυρός θα μολύνει τους ανθρώπους;».

«Ντροπή σας. Τουλάχιστον να το κλείνετε μπροστά μου...

Οι άρχοντες του τόπου φιλήσανε τον σταυρό χωρίς μάσκα και εσείς θα μου κάμετε επεισόδιο εδώ την ώρα του αγιασμού. 

Και να μου απαγορεύετε να μπω μέσα στις τάξεις επειδή δεν φοράω μάσκα. Να κρατάω τον σταυρό του Χριστού και να φοράω μάσκα; Ντροπή σας. Είναι αναίδεια»...


Σχόλιο Π. κοινωνίας: Nα που έχει ακόμη ο Χριστός εργάτες στήν Εκκλησία του, που δεν φοβούνται απέναντι στούς ''ισχυρούς'' δήθεν, και άρχοντες κλπ. να υψώσουν φωνή Αληθείας, φωνή Θεού: «Ο Σταυρός θα μολύνει τους ανθρώπους; Ντροπή!..»

Πηγή: CNN.gr 

Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αγιασμό.


Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αγιασμό... άλλες ''εκκλησίες'' στήν ιστορία δεν υπάρχουν, και ας προσπαθούν πολλοί σήμερα να τις ονομάσουν έτσι...

Το σημείο του Σταυρού θαυματουργεί, μόνο μέσα στήν Ορθόδοξη πίστη. Ας παίρνουν άλλοι τα σημεία της, δεν μπορούν να αγιάσουν, να οδηγήσουν τον άνθρωπο στήν σωτηρία, την κοινωνία με τον Χριστό, στόν φωτισμό, την θέωση, την ένωση με τον Θεό...

Και αυτό είναι ενα πολύ λεπτό σημείο, και αδιαπραγμάτευτο...


Συγγραφή κειμένου, Δημήτρης Ρόδης για Πνεύματος κοινωνία

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Όταν οι Άγιοι εκθέτουν, κατά φαντασίαν πνευματικούς και επισκόπους


Συμφέρει η ασθένεια. Δέν παρακαλῶ νά γίνω καλά. Παρακαλῶ νά μοῦ δίνει ὑπομονή ὁ Θεός. Είναι πιο σπουδαίο να μου δίνει υπομονή, παρά να μου σώσει υγεία...

Γιατί η υπομονή θα μου βρεθεί και στήν άλλη ζωη. Την υγεία τι να την κάνω; Η υγεία είναι απαραίτητη μέχρι τον τάφο...

~ Άγιος Ευμένιος Σαριδάκης

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2021

Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει το Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία ώστε αυτό να μη φωτίζει τους πιστούς.


Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
(Οδοιπορία στο Άγιο Όρος, Λορέντζο Ντιλέττο, Εκδόσεις Εστία.)

«Να υπηρετούμε την αλήθεια και να μην ενδίδουμε στο φρόνημα του κόσμου τούτου… Ή ναύς της Εκκλησίας δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, ούτε τού πάπα ούτε τού πατριάρχη ούτε κανενός επισκόπου...

Δεν είναι δυνατόν να αποσιωπηθεί το γεγονός ότι στη Ρώμη υπάρχει πολλή μασονία και σιωνισμός, ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά και κοσμικό πνεύμα… Κοίταξε, θα το πίστευες αν σου έλεγα ότι ό πατριάρχης Αθηναγόρας ήτανε μασόνος;

Ούτε κι εγώ το πίστευα, μέχρι πού μου έδειξαν έγγραφα, τα οποία πιστοποιούσαν τούς βαθμούς του στη μασονία, και τις αποδείξεις των συντάξεων πού έπαιρνε ως μασόνος...»

«Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει το Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία ώστε αυτό να μη φωτίζει τους πιστούς.

Η προσευχή είναι το πιο δυνατό όπλο απ’ όλα. Μόνο η προσευχή μπορεί να αναγκάσει τον Θεό να επέμβει με το ζόρι σε μερικές καταστάσεις…»

«Κοίτα, αν ένας μοναχός προσεύχεται αποκλειστικά και μόνο για τη σωτηρία της ψυχής του, με την πεποίθηση ότι είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός και γι’ αυτό ανάξιος να προσευχηθεί για τούς άλλους, τότε ακόμα και ένα “Κύριε ελέησον” πού θα πει μέσα στην ταπείνωσή του για τον κόσμο, μπορεί να ισώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα»…

«Στην Εκκλησία υπάρχουν και εκείνοι πού φροντίζουν τούς αρρώστους και εκείνοι πού τούς συμπαραστέκονται. Ό μοναχός όμως είναι διαφορετικό πράγμα...

Μα ποιος είναι περισσότερο φυλακισμένος απ’ τούς νεκρούς πού βρίσκονται στον Αδη και δεν μπορούν πια να κάνουν τίποτα για να μετανοήσουν; Εμείς όμως μπορούμε να τούς σώσουμε... Πρέπει να προσευχόμαστε και να κάνουμε μετάνοιες για τούς νεκρούς! Το ίδιο και για τούς ζωντανούς... »

«Μόνο ή προσευχή μπορεί να αναγκάσει τον Θεό να επέμβει με το ζόρι σε μερικές καταστάσεις... Ό Θεός σέβεται την Ελευθερία τού ανθρώπου.»

«Η Αποκάλυψη μιλάει ξεκάθαρα… Μιλάει για τον Αντίχριστο και για τη Βαβυλωνία, πού είναι η Ρώμη». «Δεν λέω ότι θα γίνει σε δύο ή τρία χρόνια ακριβώς, αλλά ότι θα γίνει σίγουρα πολύ σύντομα... Είμαστε στο χείλος, όπως στα χρόνια του Νώε… Και θα κρατήσει λίγο, δεν μπορώ να σου πω πιο πολλά..»

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

(Οδοιπορία στο Άγιο Όρος, Λορέντζο Ντιλέττο, Εκδόσεις Εστία.) Αποσπάσματα απο την επίσκεψη ενός παπικού το 1983 στον Αγαπημένο μας Άγιο Γέροντα, όπως καταγράφηκε από τον πρώτο.

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Στα έσχατα θά σου βάζουν χημικά μέσα σου για να παραλύει ο νούς, η βούληση!


''Στα έσχατα θά σου βάζουν χημικά πράγματα μέσα σου, και θα σου παραλύει το νού, τη βούληση, θα σου παραμορφώνει το συναίσθημα, και θα σου αποπροσανατολίζει το νού...''

~ π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

(Τήν περίοδο) των διωγμών αγαπητοί μου, ήταν βέβαια ένα βασανισμός του σώματος φρικώδης όμως δεν υπήρχε επηρεασμός του νού και της ψυχής. Ενώ στα μαρτύρια των εσχάτων θα έχουμε επηρεασμό και της ψυχής και αι μέθοδοι θα είναι σατανικότερες. Γιατί;

Διότι θα σου βάζει χημικά πράγματα μέσα σου και θα σου παραλύει το νού, τη βούληση, θα σου παραμορφώνει το συναίσθημα και θα σου αποπροσανατολίζει το νού. 

Αυτά εδοκιμάστηκαν στην εποχή μας, είναι πασίγνωστα αυτά. 

Συνεπώς πως θα μπορέσεις να ομολογήσεις Χριστόν και να μην προσκυνήσεις τον αντίχριστον;

Φοβερόν το μαρτύριον! Γι' αυτό είναι ανάγκη η φυγή! Θα το πώ άλλη μία φορά. Είναι ανάγκη η φυγή! Διότι σε αυτό το μαρτύριο δεν ξέρουμε αν μπορέσουμε, όχι να αντέξουμε...

αλλά πως θα τεθούμε, ποιά θα είναι η διάθεσή μας όταν μας βάλουν χημικά πράγματα μέσα μας.

Ένα τέταρτο στοιχείο είναι η πλάνη. Ο αρχαίος μάρτυς γνώριζε σαφώς τι είναι ο χριστιανισμός και τι είναι η ειδωλολατρία. Ήξερε λοιπόν ότι εγώ είμαι χριστιανός απέναντι μου έχω να πολεμήσω τήν...ειδωλολατρία. Εφόσον εκκοσμικεύθηκε και ο χριστιανισμός τα πράγματα είναι ασαφή. 

Η πίστις είναι ασαφής! Και το σπουδαίον είναι ότι θα υπάρχει το θαύμα ως δαιμονικό στοιχείο. Θαύματα θα κάνει ο αντίχριστος. Οι ειδωλολάτρες δεν έκαναν θαύματα. 

Γενικά θα επικρατεί η πλάνη και θα είναι δυσδιάκριτη η αλήθεια για τους εκκοσμικευμένους χριστιανούς.

 Γι' αυτό λέει ο Κύριος: "εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσιν σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσαι εί δυνατόν και τους εκλεκτούς...''

*****
Σχόλιο Π. κοινωνίας: Ποιός μπορεί να εμπιστευτεί ενα ''εμβόλιο'' που το επιθυμεί διακαώς ο Bill Gates, απο τούς προτεργάτες της νέας τάξης και της Παγκοσμιοποίησης, και θα το συνιστά, δηλαδή Επιβάλει φασιστικά, καθώς έχουν κιόλας υπογραφεί οι σχετικοί νόμοι, κάθε Κρατικός μηχανισμός, ο ''Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας'', ο Πάπας και το Βατικανό, και η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ;

Δηλαδή ολο το αντίχριστο συφερτό. Μόνο ένας που επιθυμεί να παίξει την σωτηρία της ψυχής του ''στα ζάρια'' θα κάνει τέτοιο εμβόλιο...  Ο Θεός να μας χαρίζει φώτιση και σοφία... Εύχεστε!Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021

''Η δυτική Επιστήμη είναι το ατσάλινο χτένι στα χέρια του αντιχρίστου...'' ~ Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς


''Η δυτική Επιστήμη είναι το ατσάλινο χτένι στα χέρια του αντιχρίστου, ένα χτένι που ξύνει παλιές πληγές και ανοίγει καινούριες...''

~ Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1880 - 1956) †

''ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς...'' Κατά Ματθ. Κεφ. 24, 24.

''Εκτός της κυκλικής νοεράς προσευχής, όλες οι άλλες προσευχές ενδέχεται να μετατραπούν συν τω χρόνω. Όπου χάνεται η απλότης και άρχεται να ψηφίζη τον εαυτόν του ο άνθρωπος...'' ~ Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Ο Άγιος γέροντας ομιλεί για τούς άλλους δυο τρόπους λειτουργίας της νοεράς ενέργειας στήν καρδιά, στούς οποίους εισχωρεί και πλάνη, και αυτο σημαίνει το ''ενδέχεται να μετατραπούν συν τω χρόνω.'' Σχετικά:

''Ονομάζεται δε η επιστροφή αυτή του νού στήν καρδιά υπό του Διονυσίου του Αεροπαγίτου κυκλική και απλανής κίνησις του νοός. Μόνον η κυκλική αυτή κίνησις του νοός είναι απλανής, επειδή εις αυτήν δεν μπορεί να εισέλθη η πλάνη του διαβόλου. 

Εις τας δύο άλλας κινήσεις του νοός, την ευθείαν και ελικοειδή προχωρεί η πλάνη και η απάτη του διαβόλου. Κατά τον Διονύσιον Αεροπαγίτην.

Ευθεία κίνησις του νοός είναι: όταν ο νους από τις εικόνες των αισθητών πραγμάτων αναβιβάζεται εις την νοητήν αυτών θεωρίαν.

Ελικοειδής δε κίνησις του νοός είναι: όταν ο νους φωτίζεται τας θείας γνώσεις όχι νοερώς, αλλά συλλογιστικώς και μεταβατικώς. Αποτελεί δηλ. μικτήν κίνησιν κυκλικής και ευθείας.

Δια τούτο ασφαλεστέρα είναι η κυκλική κίνησις του νοός, η οποία επιτυγχάνεται δια της επιστροφής του νοός εις την καρδίαν και της νοεράς προσευχής που λέγεται ταυτοχρόνως...''

Σημασία έχουν αυτά που λέγουν οι Άγιοι, όπως ο θεοφώτιστος Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: ''Πολλοί ἔκαναν θαύματα ἀλλά μετά δέν πρόσεξαν…''

''Πολλοί έκαμαν θαύματα. Ανέστησαν και νεκρούς. Εκοπίασαν να επαναφέρουν αμαρτωλούς και πλανημένους στον δρόμο του Θεού, έκαμαν όπως θα ελέγαμε, θαύματα: μέσω αυτών ωδηγήθηκαν πολλοί στον Χριστό! Και όμως. Αυτοί, που έδωσαν σε άλλους ζωή, έπεσαν..''

Η ροπή στην υπερηφάνεια, λέγει ο άγιος Μακάριος, εξακολουθεί να υπάρχη ακόμη και στις πιο καθαρές ψυχές... (...)

Ο Θεός να φωτίζει. Όλους μας... 

Δημήτριος Ρόδης. 

Σήμερα που αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος...

Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου

Ὁ πάσης Δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδὶᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον, τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.
*****

Είπε Γέρων: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος τ' ανθρώπου εχθρός. Τρέχουμε σα βουρλισμένοι να τα προλάβουμ' όλα και τελικά ο χρόνος μ' αναίδεια περνάει κι αφήνει πίσω τα συντρίμμια του. Το έργο του χρόνου φαίνεται απά στους τάφους: ονόματα κι ημερομηνίες.

Αρχίσαμε και λήξαμε, κι ο χρόνος το μόνο που μπορεί να φέρει είναι η ερημιά του θανάτου. Όταν κάνουμε μνημόσυνα και τρισάγια λέμε το "αιωνία η μνήμη" που δε σημαίνει το να μη ξεχαστεί ο νεκρός από 'μας αλλά αιώνια στη μνήμη του Θεού να μείνει, να μην τονε ξεχάσει ο Θεός, ο νικητής της φθοράς του χρόνου.

Σήμερα που αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος, που κατ΄ουσία ως γιορτή έρχεται από τους ρωμαϊκούς χρόνους και σήμαινε τη νέα φορολογική χρόνια, η Εκκλησία βρίσκει την ευκαιρία να γιορτάσει όχι τον χρόνο που πέρασε, ούτε τον χρόνο που έρχεται... 

αλλά να θυμίσει ότι ο χρόνος είναι ενιαίος -ενεστώτας- γιατί ο Θεός που πιστεύουμε δεν ήρθε απλά σε τούτην εδώ τη γη κάποτε -σαν παραμυθάκι- αλλ' είναι πάντοτε ερχόμενος στη ζωή της Εκκλησίας...

Η Βασιλεία των Ουρανών δεν θα έρθει κάποια μέρα ως 'λύση' των προβλημάτων μας, σα λύτρο της φθαρτότητας του χρόνου.

Η Βασιλεία των Ουρανών αρχίζει από 'δω. Στην Εκκλησία ο χρόνος έχει καταργηθεί, το ίδιο κι ο θάνατος, τα παρεπόμενά του...


Μαρτυρία επιστροφής απο την άλλη ζωη!

Eπιστροφή απο την άλλη ζωη!

Μια αληθινή μαρτυρία του π. Σ. είναι και η ακόλουθη: «Όταν ήμουν εννέα χρόνων παιδί, στις 29-5-1962, έπαιζα με άλλα παιδιά και ξαφνικά ένα με χτύπησε πολύ δυνατά...

Έχασα τη συνείδησή μου. Μετά είδα ότι η ψυχή μου βγήκε από το σώμα και ξεκίνησε να πάει προς μία κατεύθυνση που εκεί ήταν πολύ σκοτάδι. Αιφνιδίως παρουσιάστηκε ένας Άγγελος φωτεινός, με κράτησε στην αγκαλιά του· και έτσι όπως τον κρατούσα και εγώ, ξεκίνησε να πετά προς τα πάνω με μεγάλη ταχύτητα...

Στην πορεία μας έβλεπα όλα τα (εναέρια) τελώνια (των δαιμόνων), το ένα πάνω από το άλλο, και τους δαίμονες να κάθονται εκεί, αλλά εμείς περνούσαμε από μακριά και με μεγάλη ταχύτητα.

Μας σταμάτησαν στο τελευταίο τελώνιο, γιατί είχα κλέψει το στυλό ενός συμμαθητού μου. Αλλά ο Άγγελος είπε: “Τον πηγαίνω στον Κύριο!” και συνεχίσαμε. Φθάσαμε σ’ ένα μέρος όπου από πάνω ξεχυνόταν πολύ δυνατό φως και μπορούσα να βλέπω μόνο προς τα κάτω...

 Ο Άγγελος στάθηκε λίγο πιο πάνω και είπε: “Κύριε, αυτός είναι ακόμα πολύ μικρός!”. Τότε άκουσα μια γλυκιά και ωραιότατη φωνή να απαντά στον Άγγελο: “Αυτός θα Με διακονήσει!”.

Αμέσως ο Άγγελος με πήρε και αρχίσαμε να πετάμε πάλι προς τα κάτω πολύ γρήγορα. Με πήγε στο νοσοκομείο, όπου βρισκόταν το σώμα μου και το έβλεπα. Ο Άγγελος με άφησε χωρίς να πει τίποτα και έφυγε...

Έπειτα συνήλθα και σχεδόν αμέσως ξέχασα το συμβάν. Το θυμήθηκα όμως πολύ καλά όταν έγινα μοναχός το 1995 (μετά από τριάντα τρία χρόνια) και ήμουν έτοιμος να λάβω και την ιερωσύνη.

Νομίζω ότι ο Θεός το είχε θάψει στη μνήμη μου για να εκδηλωθεί ελεύθερα η βούληση και η επιλογή στην κλήση μου...

[ «Ασκητές μέσα στον κόσμο»,

Τόμ. Α΄, Μέρος Β΄, κεφ. 23ο,

σελ. 362–363,

Άγιον Όρος ]


Πηγή: orthodoxwords

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021

Ο χριστιανισμός πού προωθεῖ ὁ διάβολος.. ~ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης


Νομίζω ὅτι θά λυπηθῆ ὁ διάβολος, πού δέν μᾶς ἀρέσει ὁ χριστιανισμός πού προωθεῖ, ἀλλά τί νά γίνῃ; Δέν μπορεῖ κανείς νά ἀρέσῃ εἰς αὐτόν, ὅταν θέλῃ νά ἀρέσῃ στόν Θεόν...

Ὡραῖα περιγράφει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος πῶς ὁ σατανᾶς βοηθεῖ εἰς τήν προσευχήν καί στά καλά ἔργα ὡρισμένων…
~ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021

Το καινούριο είδωλο που λατρεύουνε οι άνθρωποι.. ~ κυρ Φώτης Κόντογλου


Η κυρά Επιστήμη, δηλαδή η ανθρώπινη γνώση, αυτή είναι το καινούριο είδωλο που λατρεύουνε οι άνθρωποι...

Με τόνα χέρι προσφέρνει τα γιατρικά για να μη πεθαίνουμε οι άνθρωποι, και με τάλλο βαστά τη μπόμπα και τους φοβερίζει, μέρα-νύχτα...
~ κυρ Φώτης Κόντογλου
_______________________________

Πηγή: Πρόδρομος μοναχός 

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021

Προσδοκούμε να γίνουμε Αναρχικοί... ~ Δημήτρης Ρόδης


Η Ορθοδοξία είναι Αναρχία! Και εμείς προσδοκούμε να γίνουμε Αναρχικοί... Του Άναρχου Θεού! Όπως έλεγε ο άγιος εκείνος παππούλης, ποιός όμως είναι αναρχικός κατά τον Σενέκα τον μεγάλο φιλόσοφο; Αναρχικός είναι εκείνος που δεν θέλει να είναι ούτε δούλος, ούτε τύραννος του άλλου...

Μιλούμε δηλαδή για πολύ θεολογία τώρα εδω... διότι είπε ο Χριστός στούς Αποστόλους: ''Δεν σας λέω πλέον δούλους, επειδή ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριός του· εσάς, όμως, σας αποκάλεσα φίλους, επειδή όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα φανέρωσα.'' (κατά Ιωάννη 15:13-15).

Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός να γίνουμε φίλοι Του Χριστού, να φτάσουμε απο την κάθαρση στόν φωτισμό, στη θέωση, την ένωση με τον Άναρχο Θεο. Να μην μείνουμε στο σκοτισμό του νου, στήν άγνοια, ''δούλοι'' που δεν γνωρίζουν Ποιόν έχουν Κύριο. Και τότε θα μπορούμε να λεγόμαστε όντως Ορθόδοξοι, ''Αναρχικοί'', με την βαθιά, μυστική, και ουσιαστική έννοια του λόγου...

Δίχως να επιθυμούμε να επιβάλουμε ποτέ στούς άλλους τι θα κάνουν, δίχως να δεχόμαστε ποτέ απο τούς άλλους να μας επιβάλουν. Προσδοκούμε Τον Άναρχο, την Εν Χριστώ Ελευθερία. Έτσι, αγαπητικά και αναρχικά. Εύχεστε...

Δημήτρης Ρόδης

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021

«Ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε για μιαν Ελλάδα του Χριστού και όχι για μιαν Ελλάδα δουλωμένη στον αντίχριστο».

«Ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε για μιαν Ελλάδα του Χριστού και όχι για μιαν Ελλάδα δουλωμένη στον αντίχριστο». ~ Χριστοφόρος Παπουλάκος

«...μας ξεγελούν πως είμαστε τάχα λεύτεροι,
ενώ έχουν σκλαβώσει τις ψυχές μας...»
~ Κοσμάς Φλαμιάτος

Ο Χριστοφόρος (=ο Παπουλάκος), βουβός σιγόκλαιγε και πότιζε με δάκρυα τα σανίδια του κελιού και το ράσο του..

– Δεν φτάνει να πονούμε και να κλαίμε, Χριστοφόρε, φώναξεν ο Κοσμάς (=Φλαμιάτος). 

Η καινούργια επιδρομή είναι χειρότερη από του Ιμπραήμ. Κείνος σκότωνε κορμιά κι αφάνιζε το βιος μας, αλλά αυτοί σκοτώνουν τις ψυχές μας. Ό,τι ιερό φυλάξαμε τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς ποδοπατιέται, ό,τι μας κράτησε όρθιους, σαν ασάλευτο αντιστήλι, γκρεμίζεται...

Σε τέτοιο γιουρούσι του σατανά, κάθε υποταγή είναι άρνηση του Χριστού, άρνηση της Πίστης και παράδοση στο διάβολο. Προδίνουμε τον αγώνα του εικοσιένα, το αίμα που χύθηκε στο Μεσολόγγι, στ΄ Αρκάδι, στην Τριπολιτσά, στα Δερβενάκια στα Ψαρά… Ιούδες γινόμαστε Χριστοφόρε και το κακό δε σταματά ως εδώ…

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, έχει κι άλλο; Ψιθύρισε με πνιγμένο λυγμό ο Χριστοφόρος.

– Έχει πολλά και φριχτά, αποκρίθη ξαναμμένος ο Κοσμάς. 

Είναι ότι οι γραμματισμένοι του Έθνους, σκλαβωμένοι στους μασόνους της Φραγκιάς, έχουν ολότελα στραβωθεί, κι αντίς να βλέπουν σ΄ όλα τούτα το μελλοντικό αφανισμό του έθνους, τα λογαριάζουν σωστικά...

Οι άντρες που μας κυβερνούν χάσανε το φως τους, και δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν ποια η διαφορά ανάμεσα σκοτάδι και φως. Ψευτίσαμε τα ζύγια που άλλοτε ζύγιαζαν το καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέμα. Ο διάβολος με χίλιες μορφές μας παραστέκει...

Δε λέω πως αν την κορόνα του έθνους φορούσε Ορθόδοξος κυβερνήτης, κι αν η εκκλησία συνέχιζε τον αιωνόβιο δρόμο της... πως θα 'λειπεν η αμαρτία.

Αλλά λέω πως θα 'χαμε το μέσο να την ξεχωρίζουμε, και να μην την μπερδεύουμε με το καλό. Τώρα όχι μόνο την μπερδεύουμε, αλλά το καλό πνίγηκε μέσα στη θάλασσα της αμαρτίας.

Ο Χριστόφορος τον κοίταξε στα μάτια...

– Έχεις δίκιο, του είπε. Δεν ωφελούν σε τίποτα οι κλάψες. Χρειάζεται καινούργιος ξεσηκωμός, καινούργια Άγια Λαύρα.

– Και καινούργια Ψαρά, πρόσθεσεν ο Κοσμάς. Τούτος ο οχτρός είναι χειρότερος απ΄ τον Τούρκο. Εκείνος ποτέ δε μας τόκρυψε πως μας λογάριαζε σκλάβους...

ενώ τούτος μας ξεγελά πως είμαστε τάχα λεύτεροι, ενώ έχει σκλαβώσει και τις ψυχές μας ακόμη. Δε φτάνει λοιπόν ο λόγος κι ο ξεσηκωμός, αλλά χρειάζεται και κάτι άλλο…

– Τι; Ρώτησεν ο Χριστοφόρος.

– Μάρτυρες, αδελφέ Χριστοφόρε, μάρτυρες. Αίμα, για να ποτιστεί και να φουντώσει η λευτεριά του Χριστού, η πραγματική λευτεριά. Ο σατανάς έχει τρανό βασίλειο στη γη... 

Έχει του χεριού του βασιλιάδες, αρμάδες, καλαμαράδες, γητειές και γητειές, που μόνο στο αίμα μας μπορούν να πνιγούν. Αν δεν χύσουν καινούργιοι μάρτυρες το αίμα τους κανένας ωκεανός δεν είναι τόσο βαθύς και τόσο πλατύς, για να πνίξει τόσην αμαρτία. 

Όσοι από μας ξεκινήσουμε, πρέπει να το ξέρουμε πως ο δρόμος μας, γυρισμό δεν έχει. 

Οδηγός μας, ας σταθεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός...

Απόσπασμα από το βιβλίο του Κωστή Μπαστιά 
«Ο Παπουλάκος».
____________________________________

~ Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα: «Ἂν µᾶς ἒλεγε κανείς αὐτήν τήν "ἐλευθερίαν" ὁπού γευόµαστε, θά περικαλούσαµεν τόν Θεόν, νά µᾶς ἀφήσει εἰς τούς Τούρκους ἂλλα τόσα χρόνια, ὃσο νά γνωρίσουν οἱ ἂνθρωποι τί θά εἰπεῖ πατρίδα, τί θά εἰπεῖ θρησκεία, τί θά εἰπεῖ φιλοτιµία (=φιλότιµο), τί ἀρετή, τί τιµιότη...

Εἲθε νά µᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός καί στή σηµερινή ἀναβίωση τῆς Τουρκοκρατίας, µέσα στήν Ἑνωµένη Εὐρώπη, καί νά ἐπανεύρουµε τόν ἐθνικό βηµατισµό µας, στά ἲχνη τῶν γνησίων καί ἀληθινῶν Ἡγετῶν µας, γιά τήν ἐπανάκτηση τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς µας. ∆ιαφορετικά ἡ Ἑλλάς θά ἀντιµετωπίσει τόν θάνατο...». 


Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021

Πόλεμος των λογισμών ~ Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ
Α . Πόλεμος λογισμών

Από τους πονηρούς λογισμούς που πολεμούν τον άνθρωπο, τρεις είναι οι πιο σκληροί: της απιστίας, της βλασφημίας και της πορνείας.

Για να κοπάση αυτός ο πόλεμος, πρέπει πρώτα να γνωρίζης πότε αμαρτάνεις και πότε όχι: 
Δεν αμαρτάνεις όταν ο νους, η βούλησις, δεν συγκατατίθεται στους λογισμούς, πολύ περισσότερο όταν τους αποστρέφεται ή τους περιφρονή. Αμαρτάνεις, κάποτε και θανάσιμα, όταν ο νους αυτοπροαίρετα συγκρατή τους λογισμούς και η καρδιά ηδύνεται και ευχαριστείται μ’ αυτούς. 
Όποιος πολεμείται από πονηρούς λογισμούς και δεν τους αποδέχεται, ταράσσεται όμως νομίζοντας ότι αμάρτησε, αυτός είναι μικρόψυχος, εμπαίζεται από τον διάβολο και δεν γνωρίζει να διακρίνη μεταξύ προσβολής και συγκαταθέσεως. 
Μην παραξενεύεσαι που οι ίδιοι λογισμοί φέρνουν μαζί τους και θάνατο και ζωή, αιώνιο θάνατο ή αιώνια ζωή. Σ’ εκείνον που τους αποδέχεται προκαλούν θάνατο. Σ’ εκείνον που τους αποστρέφεται και τους πολεμά χαρίζουν ζωή, και αυξάνουν τον μισθό του στον ουρανό. 
Συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή βλασφημίας κατά του Θεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου ή των αγίων. Καμμιά φορά, αντικρίζοντας τα άχραντα και θεία Μυστήρια ή τις άγιες εικόνες, πέφτουν επάνω σου σαν μαύρο σύννεφο βλάσφημες σκέψεις.
Περιφρόνησε αυτούς τους λογισμούς. Αδιαφόρησε. Μην ανησυχής και μη θλίβεσαι, γιατί έτσι χαροποιείς τον διάβολο. Του αρκεί να σε βλέπη θλιμμένο και συγχυσμένο, αν δεν κατορθώση κάτι χειρότερο, θα επαυξήση τότε τους λογισμούς σου, για να εξουθενώση τελείως τη συνείδησί σου. Όταν όμως σε δη να περιφρονής τους βλάσφημους λογισμούς, θα απομακρυνθή ντροπιασμένος.

Πρόσεξε, και θα διαπίστωσης ότι και τα τρία είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκρισι. Μην κατακρίνης τον αδελφό σου και θα καταφέρης γενναίο πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς. Επειδή όμως ο πόλεμος των λογισμών ταλαιπωρεί συνήθως τους υπερηφάνους και φθονερούς, ο πιο σίγουρος τρόπος για ν’ απαλλαγής απ’ αυτόν είναι να καλλιεργήσης μέσα σου την ταπείνωσι και την ακακία. 
Οι άγιοι Πατέρες διδάσκουν και υποδεικνύουν τα μέσα και τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσης για να νικήσης τους λογισμούς και να καταισχύνης τους δαίμονες που τους σπέρνουν μέσα σου: 
Να τους φανερώνης στον πνευματικό σου με την εξομολόγησι. 
Να προσεύχεσαι στον Κύριο με θέρμη, αναθέτοντας σ’ Εκείνον την ασθένειά σου και ομολογώντας την αδυναμία σου. 
Να καλλιεργής μέσα σου τη συντριβή του νου, την αυτομεμψία και, γενικά, ταπεινό φρόνημα. 
Ν’ αγαπήσης τη νηστεία, που θανατώνει προ παντός τους σαρκικούς λογισμούς. 
Ν’ αγαπήσης τους σωματικούς κόπους και μόχθους, που ταπεινώνουν το σώμα και πνίγουν μέσα στον ιδρώτα σου τις πανουργίες των δαιμόνων.  
Να ζης συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου και της φοβερής κρίσεως του Θεού. 
Ν’ αντιπαραθέτης στους ρυπαρούς λογισμούς άλλους λογισμούς, υγιείς και θεαρέστους. 
Τέλος, αν είσαι δυνατός, περιφρόνησε και περιγέλασε τους λογισμούς, κι υστέρα προσπέρασέ τους αδιάφορα. 
Ο τελευταίος αυτός τρόπος εξευτελίζει τελείως τους δαίμονες.

 

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ  
Πνευματικό αλφάβητο.

Πηγή: wra9.blogspot.com 

Share this