Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

''ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς...''

''ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς...''
Κατά Ματθ. Κεφ. 24, 24.

Οι Χριστιανοί γνωρίζουν απλανώς την διαφορά, στις ενέργειες του Χριστού και των ανθρώπων Του, απο τις ενέργειες του αντιχρίστου και των οπαδών του, (αιρετικών-οικουμενιστών-εργατών της νέας τάξης),

με την ενεργοποίηση του Χρίσματοςτης νοεράς ενέργειας στήν καρδιά, (όταν λειτουργεί ορθά, κυκλικώς περιστρεφόμενη), και κυρίως μέσω των θείων εκλάμψεων, της οράσεως του Άκτιστου φωτός, δια της μεταβολής των φυσικών οφθαλμών, υπο το φως της μέρας...

Καθείς που διαμορφώνει δικούς του στοχασμούς περί Θεού, μέσω αναγνώσεως βιβλίων, χωρίς τις άνωθεν προυποθέσεις, είτε χωρίς ταπεινή αποδοχή, των Θεούμενων Πατέρων, δύναται να πλανηθεί, να κάνει υπακοή σε πρόσωπα, μη διακρίνoντας τις ενέργείες τούς, και όχι Στόν Τριαδικό Θεό...

Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, φώτισε μάς τὸ σκότος Κύριε.
________________________________________________

Συγγραφή Δημήτρης Ρόδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this