Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Εάν Πατριάρχης ή Επίσκοπος ή Μητροπολίτης είναι αιρετικός και την αίρεσί του κηρύττει...


Εάν Πατριάρχης ή Επίσκοπος ή Μητροπολίτης είναι αιρετικός και την αίρεσί του, κηρύττει παρρησία και δια τούτο χωρίζονται οι εις αυτούς υποκείμενοι και προ του να γίνη ακόμη συνοδική κρίσις περί της αιρέσεως ταύτης...

οι χωριζόμενοι αυτοί, όχι μόνο δια τον χωρισμόν δεν καταδικάζονται, αλλά και τιμής, της πρεπούσης, ως Ορθόδοξοι, είναι άξιοι, επειδή, όχι σχίσμα επροξένησαν εις την Εκκλησίαν με τον χωρισμόν αυτόν...

αλλά μάλλον ηλευθέρωσαν την Εκκλησίαν από το σχίσμα και την αίρεσιν των ψευδεπισκόπων αυτών... ( 15ος, ΙΕ΄ Κανών, της Πρωτοδευτέρας Οικουμενικού Κύρους Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως)

15ος Κανών περί διακοπής μνημόνευσης Επισκόπου. Και η εξήγηση του απο τον μακαριστό π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο.

Ο μακαριστός π. Επιφάνιος δεν είπε πότε την διακοπή κοινωνίας ''σχίσμα'' όπως σήμερα τόσο πολύ προβάλλεται. Αντιθέτως, ήταν γνώστης της ορθής χρήσης του κανόνα σε περίπτωση αιρετικού Επισκόπου.

Ας γνωρίζουμε πως, εν οψη της μελλοντικής ψευδοενώσεως ''των Εκκλησίων'', το κοινό ποτήριο με αιρετικούς, την απαρχή της εκκλησίας του αντιχρίστου, οι οικουμενιστές και κατά φαντασίαν χριστιανοί της εποχής μας, θα διαβάλουν και θα αλλοιώσουν ολη την διδασκαλία και πρακτική  των Αγίων Πατέρων, και τις αποφάσεις των Οικ. Συνόδων περί του θέματος.

Κύριος να φωτίζει ολούθε. Εύχεστε.

~ Δημήτρης Ρόδης

1 σχόλιο:

  1. Η αλήθεια πάντα τηρητε και εκφράζεται από τους ολίγους.
    Για αυτό ο κύριος ευλόγησε και επαίνεσε το μικρό ποίμνιο.
    Η μη συμπορευσει με τους αιρετιζοντες επισκόπους και πατέρες δεν είναι σχίσμα εν τι εκκλησία αλλά ομολογία και ένωση με τον Θεό που είναι η εκκλησία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this