Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου - Περί Μετανοίας


† Μετάνοια σημαίνει ανανέωσις του βαπτίσματος.

† Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεόν για νέα ζωή.

 
† Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως.


† Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας...


† Μετάνοια σημαίνει σκέψις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας.

† Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξις της απελπισίας.

† Μετανοών σημαίνει κατάδικος απηλλαγμένος από αισχύνη.


† Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσις με τον Κύριον, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας.


† Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως.


† Μετάνοια σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων.


† Μετανοών σημαίνει επινοητής τιμωριών του εαυτού του.


† Μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας (με νηστεία) και κτύπημα της ψυχής με υπερβολική συναίσθησι.

Αγ. Ιωάννης της Κλίμακος - Λόγος Ε´, Περί Μετανοίας
 

xfd.gr-το-περιβόλι-της-παναγίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις