Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Τό ὑπέροχο παράδειγμα τοῦ ὁσίου Ἀββᾶ Σισώη


                     «Οὐκ ἐσμέν τῶν Πατέρων σοφώτεροι».


Ἂς θυμηθοῦμε τό ὑπέροχο παράδειγμα τοῦ ὁσίου Ἀββᾶ Σισώη...

- Ἐπῆγαν στό κελλί του Ἀρειανοί. Καί ἄρχισαν νά καταλαλοῦν κατά τῶν ὀρθοδόξων!


Ὁ ἀββάς Σισώης δέν τούς ἀπάντησε. Ἁπλά εἶπε στόν μαθητή του:

- Φέρε τό βιβλίο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Καί διάβασέ τους το.


Καί ὅταν τελείωσε ἡ ἀνάγνωση, τούς εἶπε:

- Συμφωνεῖτε; Ὄχι; Ἄντε στό καλό.


 Καί τούς ἀπέλυσε ἐν εἰρήνῃ. Ἤρεμα. Καί εἰρηνικά.
 

Από το Γεροντικόν ~ ἀββᾶ Σισώη, (κε')
_______________________________________________

(Ἔλεγαν γιά τόν Ἀββᾶ Σισώη, ὅτι ὅταν ἐπρόκειτο νά πεθάνει
 καί κάθονταν οἱ ἄλλοι μοναχοί γύρω του, 
ἔλαμψε τό πρόσωπό του σάν τόν ἥλιο...)
 
 

Δείτε και μικρό απόσπασμα περί του τελείου στήν πνευματική ζωή Αββά Σισώη  
 
Ἔλεγαν γιὰ τὸν Ἀββᾶ Σισώη, ὅτι ὅταν ἐπρόκειτο νὰ πεθάνει καὶ κάθονταν οἱ ἄλλοι μοναχοὶ γύρω του, ἔλαμψε τὸ πρόσωπό του σὰν τὸν ἥλιο. Καὶ λέει ὁ ἀββᾶς στοὺς μοναχούς: «Νά, ἦρθε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος». Καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο λέει: «Νά, ἦλθε ἡ χορεία τῶν προφητῶν». Καὶ πάλι τὸ πρόσωπό του περίσσεια ἔλαμψε καὶ εἶπε: «Νά, ἡ χορεία τῶν ἀποστόλων ἦρθε». 

Καὶ ἔλαμψε πάλι τὸ πρόσωπό του πιὸ πολύ. Καὶ ἦταν σὰ νὰ μιλοῦσε μὲ κάποιους. Καὶ τὸν ρώτησαν οἱ ἄλλοι πατέρες λέγοντας: «Μὲ ποιοὺς μιλᾷς, Πάτερ;» Κι ἐκεῖνος εἶπε: «Νά, οἱ Ἄγγελοι ἦλθαν νὰ μὲ πάρουν καὶ τοὺς παρακαλῶ νὰ μὲ ἀφήσουν λίγο γιὰ νὰ μπορέσω περισσότερο νὰ μετανοήσω». Καὶ τοὺς εἶπε ὁ γέροντας: «Σᾶς βεβαιώνω ὅτι ἀκόμα δὲν ἔχω βάλει ἀρχὴ μετανοίας». 

Ὅλοι ἤξεραν ὅμως ὅτι ἦταν τέλειος πνευματικά. Καὶ πάλι, ξαφνικά, τὸ πρόσωπό του ἔγινε σὰν τὸν ἥλιο. Καὶ φοβήθηκαν ὅλοι. Καὶ τοὺς λέει πάλι: «Βλέπετε, ἦρθε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ φωνάζει: «Φέρτε μου τὸ σκεῦος τῆς ἐρήμου». Καὶ ἀμέσως παρέδωσε τὸ πνεῦμα.  

Καὶ φάνηκε σὰν ἀστραπή, ἐνῷ ὅλο τὸ κελὶ πλημμύρισε ἀπὸ μία θεϊκὴ εὐωδία...
 ___________________________________________________________


Πηγή: exomologistetokirio.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...