Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Βρέ, δεν ἀκοῦτε που τρίζουν τα κόκκαλα τῶν προγόνων μας; Καθηγούμενος Δοχειαρίου Γρηγόριος


Καθηγούμενος Ι. Μονής Δοχειαρίου Γρηγόριος

Βρέ, δέν ἀκοῦτε που  τρίζουν τα κόκκαλα τῶν προγόνων μας; 

Δυὸ μεγάλους ἐχθρούς συνάντησε στὸν δρόμο της ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸν παπισμό καὶ τὸν ἰσλαμισμό...

Ξωμάντρι τοῦ διαβόλου κατήντησε ἡ Ἑλλάδα καὶ κάθε ἄθεος καὶ ἀντίχριστος καὶ διεφθαρμένος βρίσκει καταφύγιο στὴν χώρα αὐτὴ τῶν μαρτύρων καὶ τῶν Ἁγίων. Ὑπάρχει λύσσα καταστροφῆς αὐτοῦ τοῦ πανάρχαιου λαοῦ ποὺ λέγεται Ἑλληνισμὸς καί τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Ποιός θὰ ἀπαντήξη τὸ κακό;

Οἱ ἄθεοι κρατοῦντες ἢ ὁ πάπας ποὺ ἔχει γίνει -ἀλλοίμονο- τὸ μεγάλο προσκύνημα τῶν ὀρθοδόξων; Δυστυχῶς ὅπως καταντήσαμε καὶ ὄστια θὰ φᾶμε καὶ κοράνι θὰ κρατᾶμε...

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

Καθηγούμενος Ι. Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους

agiotokos-kappadokia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...