Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Στόν π. Πέτρο, δεν αρέσει να τον φωτογραφίζουν...

                                                                                       
Στόν π. Πέτρο, δεν αρέσει να τον φωτογραφίζουν...
Έχει πάρει όρκο σιωπής και δεν μιλάει.

Fr. Peter does not like to be photographed. 
He has taken a vow of silence and does not speak.
___________________________________________________

Εἶσαι ἥλιος κρυμμένος γιά ὅλη τήν ἀνθρωπινη φύση κι ἀνατέλλεις στούς δικούς σου, κι αὐτοί σέ βλέπουν κι ἀνατέλλουν σ΄ ἐσένα, ὅσοι ἦταν πρῶτα στό σκοτάδι, 
 πόρνοι, μοιχοί καί ἄσωτοι, ἁμαρτωλοί, τελώνες... 

Ὅταν μετανοιώσουν γίνονται γιοί τοῦ Θείου σου φωτός.

~ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος Ὕμνος Ε΄

Άγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς διασπορᾶς Ἀσκητής καί Ὁμολογητής 1903 - 1985 
 καί  Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς o θαυματουργός 1896 - 1966 ☦ 

                                                                                 
                                                                                     
Εικόνες της Ορθόδοξης Ρωσικής Διασποράς που μυροβλύζουν

Ρωσική Ορθόδοξος Εκκλησία της Διασποράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this