Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη!
Christ is Risen! Truly He is Risen!
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
ქრისტეაღსდგა! ჭეშმარიტადაღსდგა!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση Κειμένου στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο: