Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

«Βλέπουμε μέ τί δικτατορικό τρόπο προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν τό ἐμβόλιο» - Ηγούμενος Φιλόθεος Καρακαλληνός


Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους, Ἀρχ. Φιλόθεος:

«Βλέπουμε μέ τί δικτατορικό τρόπο προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν τό ἐμβόλιο. Ἔχουν ἀπώτερο σκοπό, θέλουν νά ἐπιτύχουν τό μελλοντικό σφράγισμα».

Ο Γέρ. Φιλόθεος Καρακαλληνός μίλησε σχετικὰ μὲ τὸν κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, ἀναφέρθηκε «γιὰ τὸν κατασκευασμένο ἰὸ καὶ γιὰ τὸ ἐμβόλιο ποὺ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν ἀπώτερο σκοπό»...

«Εμείς διαισθανόμαστε ότι ερχόμενη αυτή η Πανδημία δεν ήταν τυχαία. Και μάλιστα ότι είναι κατασκευασμένη. Και ήρθε στη συνέχεια το εμβόλιο, δήθεν «για να καταστείλει την Πανδημία», αλλά διαισθανόμαστε ότι είναι όλ’ αυτά κατευθυνόμενα, τεχνητά, προκειμένου να πετύχουν αυτό που θέλουν, τον σπουδαιότερο σκοπό τους.»

Σημείωσε ἀκόμη, ὅτι «εἴμαστε προετοιμασμένοι καὶ ἀπὸ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, ἀπὸ τοὺς Ἀποστολικοὺς ἀκόμα Πατέρες, ποὺ μιλοῦν γιὰ τὶς ἡμέρες τοῦ ἀντιχρίστου. …Μὲ ὅλα αὐτά, θέλουν νὰ ἐπιτύχουν τὸ μελλοντικὸ σφράγισμα καὶ ἀπὸ τώρα προετοιμάζουνε ὅλα αὐτά.

Γι΄ αὐτὸ καὶ βλέπουμε μὲ τί δικτατορικὸ τρόπο προσπαθοῦν γιὰ τὸ ἐμβόλιο. Μέ τί πλύση ἐγκεφάλου ἀπὸ τὰ μέσα καὶ τὸ διαδίκτυο. Ξέρουμε ὅτι χρυσοπληρώνουν τοὺς δημοσιογράφους, τὰ κανάλια κλπ. Δὲν μᾶς φαίνεται αὐτὸς ὁ (δικτατορικὸς) ὁ τρόπος, τρόπος ποὺ κόπτονται σήμερα γιὰ τὴν Δημοκρατία, κόπτονται σήμερα γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, κόπτονται σήμερα γιὰ τόσα πράγματα...

Πῶς ταιριάζουνε αὐτά; Μὲ τὴν πρόφαση βέβαια, δῆθεν γιὰ τὴν πανδημία τὴν ὁποία ἀναπαράγουν, νὰ ἤδη τώρα λένε γιὰ τὸν Ὀκτώβριο ὅτι θὰ ἔρθει (κύμα) μὲ πιὸ δυνατότερη ἔμφαση, ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ἐπηρεάσουν καὶ τὸν ὑπόλοιπο λαό.

Ὅλα αὐτὰ μᾶς προβληματίζουν. Βλέπουμαι πίσω ἀπ΄ αὐτά, τοῦ διαβόλου τὴν ἐνέργεια. Πῶς μὲ τέτοιο τρόπο παγκοσμίως ἔχουν καταφέρει, τὰ σκοτεινὰ αὐτὰ κέντρα ποὺ ὑπάρχουν, μὲ τέτοια μεθοδικότητα…

Ἐλπίζουμε στὴν χρησμὸ τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν καλοπροαίρετη διάθεση πολλῶν Χριστιανῶν καὶ νοήμων ἀνθρώπων ποὺ τὸ βλέπουμε αὐτὸ, ὅτι πολλοί ἀντιστέκονται καὶ διαισθάνονται ὅτι κάτι συμβαίνει πίσω ἀπ΄ ὅλα αὐτά. Ὁπωσδήποτε πολλὰ πράγματα θὰ φανερωθοῦν, θὰ τὰ παραδώσει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Γι΄ αὐτὸ πονοῦμε, ἀνησυχοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τὴν Παναγία νὰ φυλάξει τὸν λαό Της, τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους, Φιλόθεος
___________________________________________________


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this