Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Όλα ανάγονται στήν Πεντηκοστή ~ π. Ιωάννης Ρωμανίδης


Η ορθόδοξη θεολογία έχει κυκλικό χαρακτήρα. Είναι σάν ένας κύκλος. Όπου κι άν ακουμπήσης πάνω στόν κύκλο, ξέρεις όλο τόν κύκλο, γιατί όλος ο κύκλος ο ίδιος είναι...

Όλα ανάγονται στήν Πεντηκοστή• τά μυστήρια τής Εκκλησίας, όπως η ιερωσύνη, ο γάμος, τό βάπτισμα, εξομολόγηση κλπ., οι αποφάσεις τών Συνόδων κλπ... 

Εκείνο είναι τό κλειδί τής ορθοδόξου θεολογίας, η Πεντηκοστή. Γι’ αυτό καί εκείνος πού φθάνει στήν θέωση μετά τήν Πεντηκοστή, οδηγείται εις πάσαν τήν αλήθειαν...

π. Ιωάννης Ρωμανίδης ~ Εμπειρική δογματική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this