Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Δοκιμάστε τους επισκόπους σας... ~ Άγιος Γεννάδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως


Δοκιμάστε τούς επισκόπους σας μόνο σε μια άποψη: προσπαθήστε να μάθετε εάν είναι ορθόδοξοι, εάν διδάσκουν δόγματα αντίθετα με την αληθινή Πίστη, και εάν συλλειτουργούν με αιρετικούς ή σχισματικούς.

~ Άγιος Γεννάδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
__________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this