Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία κατέκρινε τόν Παπισμόν ὡς αἵρεσινἩ Μία Ἁγία Καθολικὴ (Ὀρθόδοξος) καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία κατέκρινε τὸν Παπισμὸν ὡς αἵρεσιν, καὶ τοὺς ὀπαδοὺς ταύτης παπικοὺς ὡς αἱρετικούς...

~ Ἐγκυκλίου Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν 1848, Μ. 385


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this