Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

«Mεγίστη πράξις εστίν η απραξία» ~ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

«Mεγίστη πράξις εστίν η απραξία» 
~ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Ποιητής με ευγενική και βαθειά ψυχή. Εκ φύσεως έρρεπε προς τη σιωπή και την αποχώρηση, και πάντα ζητούσε την απομόνωση για να μπορέσει να αφιερωθεί στην προσευχή...

Η μόνωση, έλεγε ο ιερός «αετός» της θεολογίας, αποτελεί «έρως του καλού της ησυχίας και της αναχωρήσεως». Σε άλλο έργο του σημειώνει ότι η απομόνωση από τον κόσμο είναι η συνεργός και η μητέρα της θείας και θεοποιού αναβάσεως. 

Μόνο έτσι η ψυχή θα μπορέσει να προσεγγίσει το Θεό.

Η «απραξία», δηλαδή ο μοναχικός βίος που σκοπό έχει τη θεοπτία, θεωρείται για το Γρηγόριο ως η μέγιστη πράξη της ζωής του.

Πίστευε ότι «μεγίστη πράξις εστιν η απραξία» (Επιστ. 49), ο θεωρητικός ή θεοπτικός βίος. 

Η αλλαγή του κόσμου αρχίζει από την εσωτερική μας αλλαγή:

“Καθαρθήναι δεί πρώτον, είτα καθάραι∙ σοφισθήναι και ούτω σοφίσαι∙ γενέσθαι φως και φωτίσαι∙ εγγίσαι Θεώ και προσαγαγείν άλλους∙ αγιασθήναι και αγιάσαι, χειραγωγήσαι μετά χειρών, συμβουλεύσαι μετά συνέσεως...” (Λόγος 3. 71. PG 35. 480 B).

«Mεγίστη πράξις εστίν η απραξία» ~ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
_______________________________________


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this