Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Θα με εμποδίσουν από τα θυσιαστήρια; ~ Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου


Θα με εμποδίσουν από τα θυσιαστήρια;

Αλλά γνωρίζω και άλλο θυσιαστήριον, του οποίου τύποι είναι τα τώρα βλεπόμενα· θυσιαστήριον εις το οποίον δεν ήγγισε λαξευτήριον ούτε χειρ, ούτε ηκούσθη σίδηρος ή κάτι άλλο των τεχνικών και διακοσμητών…

αλλ’ είναι ολόκληρον έργον του νου και η ανάβασις εις αυτό γίνεται δια θεωρίας.

Εις αυτό θα παραστώ, εις αυτό θα θυσιάσω ευπρόσδεκτα θύματα, θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα, ανώτερα των προσφερομένων τώρα όσον ανωτέρα είναι η αλήθεια της σκιάς. Περί αυτού νομίζω ότι φιλοσοφεί και ο μέγας Δαυίδ λέγων, «Και θα εισέλθω προς το θυσιαστήριον του Θεού, του ευφραίνοντος την πνευματικήν μου νεότητα».

Από αυτό το θυσιαστήριον δεν θα με απομακρύνη όποιος το θέλει. Θα με απελάσουν από την πόλιν; Αλλ’ όχι και από την ευρισκομένην εις τους ουρανούς.

Ας καταφέρουν τούτο όσοι με πολεμούν!

~ Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου

«Λόγος ΚΣΤ΄ – Εις εαυτόν εις τον λαόν και εις τους ποιμένας»
____________________________________

Μετάφραση: Στέργιος Σάκκος, πηγή: Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου Έργα, τόμος 4, Πατερικαί εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Θεσ/νίκη 1976 ~ athoskoinonia.wordpress.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this