Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Δεν παραδέχε­ται το Ευαγγέλιο την ειρήνη της σκλαβιάς! ~ Άγιος Νεομάρτυρας Βαλέριος Γκαφένκου


Είναι λάθος να δεχθούμε την ειρήνη της κυβέρνη­σης χωρίς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν παραδέχε­ται το Ευαγγέλιο την ειρήνη της σκλαβιάς!

Υπάρχει μια ειρήνη πιο συντριπτική από κάθε πόλεμο.. και υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος, φορέας της ειρήνης.

Να ξεχωρίζετε ποια πνεύματα προκαλούν τα γεγονότα και που αποβλέπουν, κι έτσι θα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε... 

_____________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Αναζήτηση Κειμένου στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο: