Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

''ανάλογα με το μέτρο της πίστεως..'' ~ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής


Γιατί ο Κύριος δεν φανερώνεται πάντοτε με δόξα σ' εκείνους που στέκονται κοντά Του, αλλά στους αρχαρίους παρουσιάζεται με μορφή δούλου (Φιλιπ. 2,7), 

ενώ σ' εκείνους που μπορούν να Τον ακολουθήσουν καθώς ανεβαίνει στο ψηλό βουνό της μεταμορφώσεώς Του, φανερώνεται με μορφή Θεού (Ματθ. 17, 1-9), με την οποία υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου (Ιω. 17, 5)...

Είναι λοιπόν δυνατό να μη φαίνεται σε όλους όσοι είναι κοντά Του ο Κύριος κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά σε άλλους έτσι, και σε άλλους με άλλο τρόπο, ανάλογα με το μέτρο της πίστεως καθενός...

~ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 
(Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this