Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Ὅποιος θέλει νά ἀρέσει στούς ἀνθρώπους...


Ὅποιος θέλει νά ἀρέσει στούς ἀνθρώπους, ἱκανοποιώντας τά ποικίλα θελήματα τούς (ἐπιθυμίες), πέφτει στό πάθος τῆς κενοδοξίας...

Αὐτό τό πάθος τόν κρατάει σέ μία διαρκῆ ταραχή, ἐπειδή συνεχῶς τόν ὁδηγεῖ στήν προσπάθεια νά ἀποκτήσει, ἤ νά μήν χάσει, τήν εὔνοια τῶν ἄλλων...

~ Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this