Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Δέν πρέπει νά ταπεινώνεται κανείς σ’ αὐτούς...

Δὲν πρέπει νὰ ταπεινώνεται κανεὶς σ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν ταπεινώνονται, γιατί θὰ τὸ ἐκλάβουν ὡς ἀδυναμία καὶ στὴν συνέχεια θὰ τὸν πνίξουν...

Οἱ ἀναγεννημένοι ἐν Πνεύματι, ὅταν συναντοῦν ἕναν ταπεινό, ταπεινώνονται περισσότερο, ἐνῶ οἱ μὴ ἀναγεννημένοι, ὅταν συναντήσουν ἕναν ταπεινό, βρίσκουν εὐκαιρία νὰ ἐπιβληθοῦν ἐπάνω σ’ αὐτόν...

~ Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Share this