Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

''Νά πᾶς στόν ῞Αγιον ῎Ορος, καί νά διαβάσης Φιλοκαλία. ᾽Εκεῖ θά βρεῖς αὐτό πού ζητᾶς...''


Ένας φοιτητής πῆγε καί ἔμεινε τριάμισι χρόνια στήν ᾽Ινδία, ἀσχολήθηκε μέ διάφορες θρησκεῖες καί μέ τήν μαγεία. ῎Εψαχνε νά βρῆ ποῦ βρίσκεται ἡ ἀλήθεια μέ τίς θρησκεῖες κ.ἄ....

Τελικά ἐπισκέφθηκε ἕνα μάγο μέ μεγάλη φήμη καί ἄκουσε ἔκπληκτος νά τοῦ λέη: ''Τί ἦρθες ἐδῶ; Αὐτό πού ζητᾶς θά τό βρεῖς στήν ᾽Ορθοδοξία. ᾽Εκεῖ εἶναι τό φῶς... Νά πᾶς στόν ῞Αγιον ῎Ορος, καί νά διαβάσης Φιλοκαλία. ᾽Εκεῖ θά βρεῖς αὐτό πού ζητᾶς...''

Τἄχασε, δέν περίμενε νά ἀκούση ἀπό ἕναν μάγο αὐτά. ᾽Επέστρεψε στήν ῾Ελλάδα, ἦρθε στόν ῞Αγιον ῎Ορος καί μοῦ τά διηγήθηκε ὅλα.  ~ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this